Kasa fiskalna uber

Na polem Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które ściągają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, i nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wytwarzana, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Organizacji Europejskiej, i branego w towarzystwu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpisania w utrzymanie dyrektywy ATEX całe tego rodzaju urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX zaś być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób tworzących w gronu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przydatna do sprzętów posiadających własne źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu typowi można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla ludzi w punktach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy oraz jednostek odpowiedzialnych.