Bezpieczenstwo z kubusiem puchatkiem

Systemy tłumienia wybuchów muszą zapobiec wybuchowej reakcji w jej najwcześniejszej fazie i zapobiegać przygotowywaniu się nadciśnienia przed tym, jak początek może wywołać do pewnego zniszczenia. System przeciwwybuchowy działa w czasie kilku milisekund od alarmu czujników ciśnieniowych lub optycznych, wykrywających zakładającą się wybuchową kulę ognia. Od razu do budowie zabezpieczonej jest wstrzelony ładunek gaszący. Stłumienie wybuchu następuje zanim jeszcze wzrastające ciśnienie reakcji utleniania zdąży zniszczyć instalację.

Detektory ciśnień wykryją eksplozje w jej bardzo wczesnej fazie, w ostatnim elemencie wysyłają klucz do centrali sterującej. Kontroler wysyła sygnał do konkretnej butli, równocześnie ją wywołując. Wszystko przebiega w okresie kilku milisekund, z wczesnej części otwierania się kuli z inicjatyw wybuch aż do momentu stłumienia eksplozji poprzez specyficzny system, jaki go zachowa.

Explosion safety to dostępne techniki, które dają bezpieczeństwo przeciwwybuchowe :

Założenia przy mieniu są główną metodą zapobiegania powstawaniu niebezpieczeństw, lecz nie do skutku mogą zapobiegać każdemu wypadkowi, które mają miejsce w akcji z złymi mediami, dlatego przy zastosowaniu innych technik można zmniejszyć skutek wybuchu.

Wykwalifikowani specjaliści są w stanie dobrać odpowiednie zabezpieczenia przed wybuchem i wzrostem ciśnienia dla instalacji procesowych w wszystkiej gałęzi przemysłu. Produkowane są projekty zrobione "pod klucz" zaczynając od wczesnej fazy projektu, poprzez mocowanie i uruchomienie, aż po serwis systemów. Współczesne rozwiązania opierają się na urządzeniach czołowych światowych producentów -  konsumenci otrzymują kompleksowe i ekonomiczne rozwiązania stosowane indywidualni pod konkretną linię technologiczną. Zabezpieczane są działające już instalacje - stosując je do działających przepisów.